Bavul ticareti nedir

Bavul ticareti istisnasının şartları

Bavul ticareti nedir ve hangi satışlar bavul ticareti sayılır. Katma değer vergisi kanununda açıklanan bavul ticareti istisnası bazı şartlara bağlanmıştır. Yolcu beraberinde getirilen eşya istisnası ve bavul ticareti istisnasının şartları birbirinden farklıdır.

Bavul ticaretinin şartları aşağıdaki gibidir:

  • Satışı yapanlar bağlı oldukları vergi dairesinden Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılacak satışlar için istisna izin belgesi alması gerekir.
  • Satışı yapanların istisna izin belgesi alabilmesi için hâlihazırda KDV mükellefi olmaları ve o tarih itibariyle haklarında olumsuz rapor bulunmaması gerekir.
  • Alıcıların Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı ya da Türk uyruklu olup yabancı memleketlerden ikamet tezkeresi veya bu mahiyette belge alması ve/veya belgelerinin olması gerekir.
  • Teslim konusu mal Özel Tüketim Vergisi kanununda bulunan I sayılı listeye dâhil bulunan mallar hariç her türlü mal olabilir.
  • Bavul ticareti limiti 2000-TL üzerinde olmalıdır.
  • Fatura beş nüsha düzenlenir: 1 nüsha alıcıya, 5. Nüsha satıcıya, 2, 3 ve 4. Nüsha ise gümrükte kalır.

Bavul ticareti nedir ve bavul ticaretinde KDV nasıl hesaplanır. Bavul ticareti ile ilgili yapılan satışlar KDV’den istisna edilmiştir. Bir satışın bavul ticareti olabilmesi yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Bavul ticareti için gümrük kanununda farklı limitler ve şartlar olabilir. 

Bavul ticareti nedir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-a maddesine göre Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılar ile Türkiye’de ikamet etmeyip yabancı ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşlarından ikamet ettikleri ülkelerdeki yetkili makamlardan aldıkları ikamet tezkeresi ya da bu mahiyetteki bir belgesi olan Türk vatandaşlarına, KDV hesaplanmaksızın özel fatura ile yapılan satışlara bavul ticareti denir.