Hesap dönemi nedir

Hesap dönemi kavramı

Hesap dönemi kavramı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından geçerli bir tanımdır. Gelir vergisi açısından ise vergilendirme için takvim yılı esastır. Esasında hesap dönemi ve takvim yılı, aynı süreyi ihtiva etmekte olup bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Sadece kavram farklılığı vardır. Bunun yanında bazı şirketlere özel talepleri üzerine, özel hesap dönemi kullanmalarına izin verilir. Bu şirketler açısından hesap dönemi veya takvim yılı özel hesap dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Katma değer vergisi

Katma değer vergisi açısından aylık ve üç aylık vergilendirme dönemleri vardır. Katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi esas alınır. Damga vergisinde ise 15 günlük ve 1 aylık vergilendirme ve beyan dönemleri vardır.

Hesap dönemi nedir

Hesap dönemi nedir ve nasıl tanımlanır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 yıllık süre içinde elde ettikleri safi kurum kazancından, kurum kazancının hesaplandığı döneme hesap dönemi denir. Dönem kavramı ile dönemsellik kavramları farklı kavramlardır.