Çevre temizlik vergisinin ödenmesi

Çevre ve temizlik vergisi işyeri ve binanın bulunduğu belediye tarafından tahakkuk ve tahsil edilir. Çevre ve temizlik vergileri genel bütçeye dâhil olmadığı için yerel yerinden yönetim kuruluşları olan belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilmektedir. Arazi vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Çevre temizlik vergisi nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 44. maddesine göre, ilgili belediyenin belirlenmiş sınırları ile mücavir alanlarının içinde yer alan ve aynı belediyenin çevre ve temizlik hizmetlerinden yararlanmış olan işyeri, konut ve bunlara benzeyen diğer bina ve bina niteliğindeki yerlerden alınan vergiye çevre ve temizlik vergisi denir.

Çevre ve temizlik vergisi oranı

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarları üzerinde alınmakta olup, büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 15 kuruş, diğer illerde ise 12 kuruş olarak alınmakta: iş yerlerinde ise söz konusu tarife yüzde 25 artırımlı uygulanmaktadır.