Katma değer vergisi oranları

Katma değer vergisi oranı

Katma değer vergisi oranı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28. Maddesinde vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlenmiştir. Katma değer vergisinde yüzde 10 olarak belirlenen orana kanuni oran denir. Dolayısıyla katma değer vergisinde kanuni oran %10’dur.

Cumhurbaşkanı, Kanuni oranı dört katına kadar artırabilir veya %1’e kadar indirebilir. Cumhurbaşkanı söz konusu oranı minimum yüzde 1 oranına kadar indirebilir. Vergi tarifelerine buradan ulaşılabilir.

Katma değer vergisi oranları

Katma değer vergisi oranı, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle genel olarak zorunlu mallar için % 1, orta derecede zorunlu olan mallar için % 8 ve daha esnekliği yüksek veya lüks sayılabilecek mallar için % 18 olarak belirlenmiştir.

Katma değer vergisi oranları, bazı % 8’lik işlemler bakımından % 10’a, bazı % 18’lik işlemler açısından % 20’ye çıkarılmıştır.