İndirilecek KDV nedir

İndirilecek KDV nedir

İndirilecek KDV nedir ve nasıl hesaplanmaktadır. Katma değer vergisi mükellefinin işletmesine satın aldığı mal ve hizmetlerdeki fatura ve benzeri belgelerde gösterilen ve/veya aldığı mal ve hizmetlerin matrahı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarına indirilecek KDV denir.

Muhasebeleştirilmesi

İndirilecek katma değer vergisi, 191-İndirilecek KDV hesabına kayıt edilir. Bu şekilde kayıt edilen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisi tutarından indirilir. İndirim hesaplarına kayıt edilen katma değer vergisi tutarlarının indirim kabul edilmeyen ve maliyet yazılan durumları  bulunmaktadır.

 İndirilecek katma değer vergisi nasıl hesaplanır

İndirilecek katma değer vergisi tutarı, alınan mal veya hizmetlerin matrahı ve/veya tutarı üzerinden hesaplanır. İndirimler toplamı ise, bu dönem indirilecek katma değer vergisi tutarı ile geçmiş dönemden sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi toplamından oluşmaktadır. İndirimler toplamı,  toplam KDV tutarından yüksek ise aradaki fark devreden KDV; İndirimler toplamı toplam KDV tutarından küçükse ödenecek KDV tutarı çıkmaktadır. (İade alınmadığı durumlarda)

İndirilecek katma değer vergisi ve Hesaplanan KDV farklı kavramlar olup, hesaplanan KDV tanımına buradan ulaşılabilir.