Batık maliyet nedir

Bir işletmenin geri alınması mümkün bulunmayan ve o an yüklendiği maliyete batık maliyet denir.

Batık durumda olan maliyetlerin muhasebeleştirilmesi

Batık durumda bulunan maliyetler, yapıldıktan sonra geri alınamaz maliyet olarak bilinmektedir. Batık durumda olan maliyetler, bazı durumlarda hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle, batık durumda olan söz konusu maliyetler, yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır. Ekonomik bir terim olan borca batıklık ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Batık maliyet nedir

Bir işletmenin geri alınması mümkün bulunmayan ve o an için yüklendiği maliyete batık durumda bulunan maliyet denir. Özellikle aktife kayıtlı maddi duran varlıkların satılması halinde, bunlar için yapılan bazı giderler, bu maliyetlere örnek verilebilir.