Yolcu beraberinde getirilen eşya

Yolcu beraberinde getirilen eşya istisnası şartları

Yolcu beraberinde getirilen mal/eşya satışları üzerinden mevcut tarifeye göre katma değer vergisi hesaplanır/tahsil edilir ve daha sonra tahsil edilen KDV tutarı belli şartlarda ilgili kişilere iade edilir. Yolcu beraberinde getirilen eşya ile bavul ticaretinin şartları birbirinden farklıdır. Yolcu beraberinde getirilen mal/eşya istisnasının şartları aşağıdaki gibidir:

  • Satışı yapanlar bağlı oldukları vergi dairesinden Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılacak satışlar için istisna belgesi alması gerekir. Eğer istisna izin belgesi varsa ayrıca istisna belgesi gerekmez.
  • Satışı yapanların istisna izin belgesi alabilmesi için hâlihazırda KDV mükellefi olmaları ve o tarih itibariyle haklarında olumsuz rapor bulunmaması gerekir.
  • Teslim konusu mal Özel Tüketim Vergisi kanununda bulunan I sayılı listeye dâhil bulunan mallar hariç her türlü mal olabilir.
  • Alıcıların Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı ya da Türk uyruklu olup yabancı memleketlerden ikamet tezkeresi veya bu mahiyette belge alması ve/veya belgelerinin olması gerekir.
  • Fatura bedeli katma değer vergisi hariç 100-TL üzerinde olmalıdır.
  • Fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışı edilmelidir.
  • Hizmetler bu istisnasından yararlanamaz.

Yolcu beraberinde getirilen eşya

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-b maddesine göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılar ile Türkiye’de ikamet etmeyip yabancı ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşlarından ikamet ettikleri ülkelerdeki yetkili makamlardan aldıkları ikamet tezkeresi ya da bu mahiyetteki bir belgesi olanlardan, Türkiye’de yaptıkları işlemler sırasında katma değer vergisi tahsil edilip daha sonra bu verginin belli şartlar altında kendilerine iade edilmesi işlemine yolcu beraberinde getirilen mal/eşya istisnası denir.

Yolcu beraberinde getirilen mal/eşya ilgili yapılan satışlar KDV’den istisna edilmiştir. Bir satışın yolcu beraberinde getirilen mal/eşya olabilmesi yukarıda sayılan şartları taşıması gerekmektedir.