Gümrük rejimi nedir

Gümrük rejimi nedir

Gümrük işlemine tabi mal, hizmet ve işlemlerin mevzuatta belirlenen iş ve işlemlere tabi tutulması işlemine  gümrük işlemi veya gümrük rejimi denir. Gümrük rejimi, çeşitli kollara ayrılmıştır. Gümrük rejimi ile gümrük gözetimi farklı kavramlardır.

Gümrük rejim çeşitleri

Gümrük rejimi aşağıdaki kollara ayrılmış olup, gümrük rejimi deyimi aşağıdaki rejimleri içermektedir:

  • İhracat rejimi,
  • Transit rejimi,
  • Geçici ithalat rejimi,
  • Serbest dolaşıma giriş rejimi,
  • Gümrük antrepo rejimi,
  • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,
  • Dahilde isleme rejimi,
  • Hariçte isleme rejimi.