Sübvansiyon nedir

Sübvansiyon nedir

Menşei veya ihracatçı ülkeler tarafından ihraç edilmiş olan mal ve ham maddenin üretim, imalat ve ihracat ya da taşınma aşamasında sağlanmış olan doğrudan veya dolaylı bir mali katkıyı, veyahut GATT 1994’ün 16. Maddesine göre fiyat veya gelir desteği seklinde uygulanan herhangi bir faydaya sübvansiyon denir.

Damping önlemleri

Damping durumunda, dampinge karşılık gelmek üzere sübvansiyon miktarı ve damping marjı kadar vergi alınmaktadır.