Vergi haftası etkinlikleri

Vergi haftası nedir ve vergi haftası kutlama programında neler yer almaktadır. Vergi haftasında Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi daireleri ile Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı Mal Müdürlüklerinde afişler hazırlanır ve bunlar vergi dairelerinin ilgili yerlerinde asılır. Vergi haftasında vergisel ödevlerini tam ve eksiksiz yerine getiren ve/veya vergi dairesi bazında en çok vergi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ziyaret edilir ve onlara plaket ya da sertifika takdimi yapılır.

Vergi haftasında okullar ziyaret edilir, vergisel bazı terimler öğrencilere anlatılır veya izah edilir. Okullarda vergiyle ilgili kompozisyon yarışmaları yapılır; başarılı çalışmalara ve kişilere plaket verilir. 

Vergi haftası nedir

Bireylerin ve/veya vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü olarak içten, kendiliğinden uyum sağlaması ve vergi ile vergilendirmenin toplumun tümü tarafından benimsenmesi amacıyla her yılın Şubat ayının 4. Haftasında 1 hafta boyunca kutlanan haftaya vergi haftası denir.

Vergi haftasının amacı nedir

Vergi haftası etkinliklerin amacı toplumda vergilerin amacının kavranması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması ve bu konuda toplumda bilinçlenmenin sağlanmasıdır. Vergi haftasının Türkiye’de ne kadar etkili olduğu tartışılır; ama en azından her hafta bir etkinliğin olduğu ve etkinlik enflasyonunun olduğu bir ülkede vergi haftasının kutlanması çok görülmemelidir. Vergi haftası etkinlikleri ile vergi ahlakı ve vergi bilinci artırılmaya çalışılır.