Safi tutar nedir

Safi tutar nedir

Herhangi bir gelir unsurunun elde edilmesinde elde edilen hasılatlardan o gelirin elde edilebilmesi için yapılan gider ve maliyetlerin düşülmesiyle bulunan tutara safi tutar denir. Vergilendirme genelde gayri safi tutar üzerinden değil, safi tutar üzerinden yapılır.

Safi tutar nasıl hesaplanır

Safi tutar nedir ve nasıl hesaplanır. Safi tutar her gelir unsuru için ayrı ayrı değerlendirilir. Çünkü her gelir için hangi gider veya maliyetlerin kabul edilebileceği vergi kanunlarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Gelir vergisinde safi tutar her gelir unsuru için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre gelirin unsurlarının safi tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 37 ve 38. maddesi ile 51 ila 82. maddesi aralığındaki şartlara göre; kurumlar vergisinde safi tutar ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6, 8, 10, 11. maddeleri ile GVK’nın 40. maddesi dikkate alınarak hesaplanır.