Ertuğrul Çağrı Topaktaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda vergi başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

Yeminli mali müşavirlik soruları

Finansal yönetim sınavında soruların büyük kısmı yönetim muhasebesi ve TMS 7 nakit akışlar tablosuna benzer sorulardan oluşmaktaydı. Finansal Yönetim sınavında genelde sözel soru veya tanım sormamakta, sayısal sorular sormaktadır.

Vergi tekniği sınavı ise genelde spesifik sorulardan oluşmaktadır. Genelde Danıştay kararları ile uygulaması net olmayan konular sorulmuştur.

2023/1 döneminde yeminli mali müşavirlik sınavında vergi tekniği sorularının zorluk derecesini artırmış olup, genelde soruların Danıştay kararları, Doktrin ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre yorumlanmasını talep etmektedir. Vergi Tekniği sınavında salt ezber sorular sorulmamakta, daha çok yargı kararlarına göre yorum talep edilmektedir. Bu nedenle, vergisel olarak cari gündem ve mahkeme kararları takip edilmelidir.

2023/1 döneminde yeminli mali müşavirlik sınavında finansal yönetim sorularını bir önceki sınava göre zorluk derecesini azaltmış, ancak bir önceki sınava göre daha katı şekilde okumuştur. 2023/2 Finansal Yönetim sınavının daha zor olacağı beklenmektedir.

Ertuğrul Çağrı Topaktaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda vergi başmüfettişi olarak görev yapmaktadır. Ertuğrul Çağrı Topaktaş, 2022/3 döneminde yeminli mali müşavirlik sınavında vergi tekniği ve finansal yönetim sınavlarını sormuştur.