Merkezi takas kuruluşu nedir

Merkezi takas kuruluşu nedir

Borsalar ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarının bedellerinin ödenmesi, sermaye piyasası araçlarının teslim edilmesi ve söz konusu işlemlere ilişkin teminat sorumluluğun yerine getirilmesiyle ilgili olarak, özel hukuk tüzel kişiliği sahip olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan kurumlara merkezi takas kuruluşu denir.

Merkezi takas kuruluşunun görevleri

Merkeze takas kuruluşları sermaye piyasası araçlarının teslim ve takası, sermaye piyasası araçlarının bedellerinin ödenmesi, sermaye piyasası araçlarının teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkilendirilmeleri koşuluyla yukarıda bahsedilen işleri lisanslı depoların çıkarmış olduğu ürün senetleri için yapmak ve SPK’nın uygun görmesi durumunda TCMB hariç sermaye piyasası dışında kurulmuş veya kurulacak kurum ve kuruluşlar için teminat ve teslim bedellerinin ödenmesi işlemlerini yapmaktır.

Merkezi takas kuruluşu, merkezi kayıt kuruluşu, merkezi karşı taraf ve merkezi saklama kuruluşu birbirinden farklı kurumlar olup her birinin işlevleri ve sorumlulukları farklıdır.