Damping marjı nedir

Damping marjı nedir

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre, normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktara damping marjı denir. Damping marjı, şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma sonucu verilen ceza kadar olabileceği gibi, damping marjı kadar bir vergi veyahut vergi benzeri tutarda olabilir.

Damping önlemleri

Damping işleminin tespiti üzerine, dampinge eşdeğer olmak üzere damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar vergi alınmaktadır.