Gümrük gözetimi nedir

Gümrük gözetimi nedir

Gümrük mevzuatı ile gereken diğer hallerde, gümrük gözetiminde bulunan eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyuşmasını sağlamak için gümrük idaresi veya idareleri tarafından uygulanan genel işlemlere gümrük gözetimi denir. Gümrük gözetimi ile gümrük rejimi farklı kavramlardır.

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması deyimi, ilgili eşyanın aşağıda sayılan işlemlerini kapsamaktadır:

  • Eşyanın imha edilmesini,
  • Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması,
  • Eşyanın gümrük bölgesine terk edilmesi,
  • Eşyanın Türk gümrük bölgesi dışına yeniden ihraç edilmesi.