İlişik kesme belgesi nedir

İlişik kesme belgesi alınması

İlişik kesme belgesi nedir ve nereden alınır. İlişik kesme belgesinin alınabilmesi için ölen kişinin bağlı oldu vergi dairesinin süreksiz vergilendirme servisine tüm mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini verip gerekli işlemleri tamamlamaları gerekir. İlişik kesme belgesi, veraset ve intikal vergisi işlemlerinin yapıldığı yer vergi dairesinden alınır. Başvuru belgesi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

İlişik kesme belgesi nedir

Veraset ve intikal işlemlerinde ilgili vergi dairesinden alınan belgeye ilişik kesme belgesi denir. İlişik kesme belgesi, miras bırakanın malvarlığı ile veraset ve intikal vergisinden kaynaklanan verginin ödendiğini ve borcu olmadığını gösteren belgedir.

İlişik kesme belgesi işlemleri

İlişik kesme belgesi olmadan miras bırakanın malvarlığı üzerinde tasarruf edilemez; tapuda devir veya ferağ işlemleri yapılamaz ve bankadaki paralar üzerinde tasarruf yapılamaz.