Bedelli paylar nedir

Bedelli sermaye artışı

Sermaye şirketlerinin fon temini maksadıyla çıkarmış oldukları payları bedelli olarak nominal değer üzerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmaları sonucu çıkardıkları paylara bedelli paylar, bu şekilde yaptıkları sermaye artışına da bedelli sermaye artışı denir. Sermaye şirketlerinin çıkaracakları paylar bedelli veya bedelsiz olarak ihraç edilebilir.

Bedelli paylar nedir

Bedelli sermaye artışlarında şirkete dışarıdan bir fon girişi sağlanmaktadır. Bedelli sermaye artışı sonucu çıkartılan pay senetleri rüçhan hakkı kapsamında mevcut ortaklara satılabileceği gibi üçüncü kişilere de satılabilir. Bedelli sermaye artışında mevcut ortaklara öncelikle pay verilmesine rüçhan hakkı denir. Bedelli sermaye artışı sonucu çıkarılan paylar nominal değerinin üstünde satılırsa aradaki far ihraç primi olarak değerlendirilir.

Bedelsiz  ve bedelli sermaye artışı farkı

Şirketlerinin dış kaynaklardan yaptıkları sermaye artışına bedelli sermaye artışı, şirketlerin iç kaynaklardan yaptığı sermaye artışına bedelsiz sermaye artışı denir. Bu duruma bağlı olarak çıkarılan paylarda bedelli veya bedelsiz paylar olur.