İfraz ve tevhid harcı nedir

İfraz ve tevhid harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, Kanunda belirtilen ve o şartlarda yapılan tevhit ile ifraz işlemleri üzerinden alınan harca ifraz ve tevhit harcı denir. Tevhit ile ifraz harcı, bu işlemleri talep eden kişi ve kurumlardan tahsil edilir.

İfraz ve tevhid harcının tahsili

İfraz ve tevhit harcı genel bütçe geliri olmayıp, yerinden yönetim kurulusu olan belediyelerce tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Bu nedenle ifraz ve tevhid harcı, taşınmazın bulunduğu yer belediyesi tarafından tahsil edilmektedir. İfraz ve tevhid harcı ile bina inşaat harcı birbirinden farklı harçlardır.

İfraz ve tevhit harcının mükellefi

İfraz ve tevhid harcı nedir ve kimler ifraz ve tevhid harcının mükellefi olurlar.  İfraz ve tevhit harcının mükellefi, tevhit ile ifraz işlemlerini talep eden gerçek kişi ve kurumlardır.