İşgal harcı nedir

İşgal harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, ilgili belediye sınırları içinde bulunan herhangi bir yerin gerek ticari amaçlarla gerekse sair amaçlarla kullanmak ve geçici işgal edilmesi neticesinde, yetkili mercilerden izin alan veya almayan kişi ve kurumlardan alınan harca  işgaliye harcı nedir.

Harcın ödemesi

İşgal edilen yerin Belediyelerin tahakkuk ve tahsil ettiği bir harç olduğu için genel bütçeye gelir kaydedilmeyen bu harçlar, belediyelerin bütçesine girmektedir. Bu nedenle söz konusu harç, işgalin gerçekleştiği yer belediyesine ödenir. Diğer bir harç çeşidi olan kayıt ve suret harcı tanımına ve şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.