Tahsil zamanaşımı nedir

Tahsil zamanaşımı eksik borç ilişkisi

Tahsil zamanaşımı nedir ve tahsil zamanaşımını kesen haller nelerdir. Tahsil zamanaşımına uğramış bir borç için mükellefler ödeme yapmaya zorlanamaz; ancak zamanaşımına uğrayan bir borç içinde ödeme yapılırsa söz konusu ödeme kabul edilebilir. Zamanaşımına uğrayan borçlar, Borçlar hukukuna göre eksik borç olarak kabul edilir. Ceza kesmede zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Tahsil zamanaşımı nedir

Amme alacaklarının vadelerinin rastladığı yılı takip eden dönemden itibaren 5 yıl içinde tahsil edilememesi durumunda, bu alacakla ilgili herhangi bir idari iş ve eylem ile takip yapılamaması durumuna tahsil zamanaşımı denir.

Tahsil zamanaşımını kesen haller

Zamanaşımın kesilmesi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 103. maddesinde, zamanaşımın durması ise aynı kanunun 104. maddesinde açıklanmıştır. Taksitlendirme, tecil işlemleri, yapılan ödemeler ve haciz işlemleri gibi benzer işlemler zamanaşımı suresini kesmektedir.