Tellallık harcı nedir

Tellallık harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, mücavir alan sınırları ile belediye sınırları içinde bulunan balıkhaneler, haller ve benzeri yerlerde satılan mallar ile mahsullerin satılmasından alınan harçlara tellallık harcı denir.

Tellallık harcı hasılat

Tellallık harcı genel bütçe geliri olmadığı için yerel yerinden yönetim kuruluşları olan belediyelerin bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer bir harç çeşidi olan bina ve inşaat harcına buradan ulaşılabilir.