Hayvanların değerlemesi nedir

Hayvanların değerlemesi özel durumlar

Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan hallerde ise maliyet bedeli yerine emsal bedeli değerlemede dikkate alınacaktır. (buzağı doğması gibi durumlar)

Hayvanların değerlemesi nedir

Zirai işletmelere dahil olan hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenecektir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün değilse, maliyet bedeli yerine emsal bedeli de kullanılabilecektir. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli ise işletmenin bulunduğu mahaller veya gezici hayvancılıkta kışlakların bulunduğu yer zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedeli dikkate alınacaktır.