Anüite bugünkü değer formülü

Anüite bugünkü değer formülü

Anuite bugünkü değer aşağıdaki formülle bulunur. Anuite bugünkü değer çözümü genelde banka kredi alımlarında kullanılmaktadır.

P = A. (1+i)ⁿ 1
i.(1+i)

Eğer soru kökünde “dönem başı denilirse” formülün sonuna bir dönemlik faiz (1+i) eklenmesi gerekir. (Formüle çarpım olarak konulur)

P = A.  (1+i)ⁿ -1 . (1+i)
i.(1+i)ⁿ

 

Tanımlamalar

S = Gelecek değer

A = Yatırılan tutar

i =  Faiz oranı

n = Dönem sayısı

Anuite gelecek değer formülüne buradan ulaşılabilir.