Zirai mahsullerin değerlemesi

Değerleme özellikle durumlar

İmal edilen ziraı mahsuller, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun  275. maddesinde şartlarda değerlenebilir.

Zirai mahsullerin değerlemesi

Zirai mahsul ve ürünler, maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, zirai mahsullerin özelliklerine göre mezkur Kanunun 275’inci maddede yazılı unsurlara içermek koşuluyla, Hazine ve Maliye Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde hesaplanmalıdır.