Ticari alacakların değerlemesi

Senetli alacakların değerlemesi

Dövizle olan senetli alacaklarda değerlenebilir. Ancak, senetler döviz cinsinden ise ilk önce kur değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Türk lirası cinsinden olan senetsiz alacaklarda istisnalar dışında değerleme yapılmayacaktır.

Ticari alacakların değerlemesi

Ticari alacaklar mukayyet yani kayıtlı değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar ise değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte değerlemeye tabi tutulacaktır. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar, değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Yani reeskont ayrılabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanacaktır.