Gayrimenkul sertifikası nedir

Gayrimenkul sertifikası ihracı

Gayrimenkul sertifikaları ilgili projelerin belirli bir alanını ya da belirli bir alan dilimini temsil eden nominal değerli ve hamiline kayıtlı olarak ihraç edilirler. Gayrimenkul sertifikalarını ihraç edenlerin yükümlülüklerini ve söz konusu yükümlülüklerini yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek cezai şartların bir banka tarafından garanti edilmesi gerekir. Kira sertifikası ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Gayrimenkul sertifikası nedir

Gayrimenkul sertifikası nedir ve nasıl tanımlanır. Herhangi bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmek isteyen kurumlar tarafından, inşa edilen veya inşa edilecek olan gayrimenkul projelerinin finansmanı için kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlere gayrimenkul sertifikası denir.

Gayrimenkul sertifikası İhracından Elde Edilen Kaynakların Değerlendirilmesi

Gayrimenkul sertifikası karşılığında elde edilen kaynak/para, ilgili banka tarafından bir hesapta toplanır ve özen borcu çerçevesinde banka tarafından gelir elde edilecek şekilde ihraççılar adına değerlendirilir.