YMM olmanın genel şartları

Yeminli mali müşavir olabilmrk için mevzuatta yer alan genel ve özel şartları taşımak gereklidir.

YMM olmanın şartları

Yeminli mali müşavir olmak için mevzuatta yer alan YMM olmanın genel şartları ile özel şartları taşımanın yanında, gerekli sınavları vermek, sınav sonrası çalışma sürelerini doldurmak ve ruhsat belgesini almak gerekir. 

YMM olmanın genel şartları

YMM olabilmek için genel şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Medeni kanuna göre medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirlenen sureler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen suçlardan dolayı 1 yıl sureyle veyahut daha fazla hapis cezasından mahkûm olmamak ya da af ile ortadan kalkmış olsa bile, devletin güvenliğine yönelik suçlar, anayasal düzen ile söz konusu düzenin isleyişine karşı suçlar, rüşvet sucu, zimmet sucu, irtikap sucu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılıkla ilgili suçlar ile diğer belirlenen suçlardan mahkum olmamak.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz