Yatırımcı tazmin tutarı ve fonu

Yatırımcı tazmin tutarı ve fonu

Sermaye piyasası mevzuatına göre, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan veya elde edilen sermaye piyasası araçlarının teslim ve nakit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğinin ya da kısa zaman sürecinde yerine getirmeyeceğinin tespit edilmesi durumunda, yatırım kuruluşlarının yatırımcılarının zararlarının veya yatırım kuruluşlarının yatırımcılara olan yükümlülüklerinin tazmin edilmesi yönünde tazmin kararı alınmasına yatırımcıların tazmini denir. Yatırımcıların tazmin kararının gerekli şartların oluşması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu karar verir. Yatırımcıların tazmin işlemini kurul adına yatırımcı tazmin merkezi yerine getirir. Yatırımcı tazmin tutarı ve fonu sermaye piyasası ile kavramlardır.

Yatırımcı tazmin fonu

Yatırımcı tazmin fonu diye bir fon bulunmamaktadır. Yatırımcı tazmin merkezi bulunmaktadır. Yatırımcı tazmin merkezi, belli şartlarda yatırımcıları tazmin eder ve ödediği bedelleri ve bundan kaynaklı masraflarını tedrici tasfiye ile yatırım kuruluşunun kaynaklarından tahsil eder; eğer yatırımcı tazmin merkezi yatırımcılara ödediği bedeller ile masraflarını yatırım kuruluşundan tahsil edemezse, ilgili yatırım kuruluşunun iflasını talep eder.

Yatırımcı tazmin tutarı

Yatırımcıların azami tazmin tutarı her yıl güncellenmekle beraber, kanuni oranı 100.000-TL’dir. Yıllar itibariyle azami tazmin tutarları aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı tazmin tutarı 2018 143.604-TL

Yatırımcı tazmin tutarı 2019 177.681-TL

Yatırımcı tazmin tutarı 2020  ​​217.801-TL

Yatırımcı tazmin tutarı 2021  ​237.643-TL

Yatırımcı tazmin tutarı 2022 323.670-TL

Yatırımcı tazmin tutarı 2023 ​​​721.557-TL