Vergi hukuku yorum yöntemleri

Vergi hukuku yorum türleri

Vergi hukukunda yorum türleri nelerdir ve vergi hukukunda yorum yöntemleri nasıl yorumlanmalıdır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği, vergi hukukunda bir hükmün lafzına bakılır, lafız açık değilse koyuluşundaki maksada bakılır; buda açık değilse hükmün kanundaki yerine bakılır.

Vergi hukuku yorum yöntemleri

Vergi hukukunda yer alan yorumların kaynağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesidir. Buna göre, vergi hukukunda bulunan yorum yöntemleri aşağıdaki gibidir:

  • Amaçsal/gai yorum
  • Sistematik yorum
  • Lafzi/deyimsel yorum
  • Tarihi yorum.