Teslim nedir

Katma Değer Vergisi uygulamasında teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya veya alıcı adına hareket edenlere devir edilmesidir.

KDV mal ve hizmet teslimleri

Teslim sayılan hallere buradan ulaşılabilir. Katma değer vergisinde mal ve hizmetlerin teslim ve teslim sayılan haller ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Teslim nedir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda tanımlanan teslim ve teslim sayılan haller açıklanmıştır. Katma değer vergisinde teslim sayılan haller aşağıdaki gibidir:

  • Katma Değer Vergisi uygulamasında teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya veya alıcı adına hareket edenlere devir edilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veyahut kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi hallerinde, malların nakliyesinin başlatılması veya nakliye işlemini yapana veya araçların sürücülere tevdi edilmesi de mal teslimi hükmündedir.
  • Mallar üzerindeki tasarruf haklarının iki veya daha fazla kimseler tarafından zincirleme bir akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi hallerinde, aradaki safhaların her biri ayrı ayrı teslim sayılacaktır.
  • Elektrik, gaz, su, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da dahil olmak bütün bunlarda mal teslimidir.
  • Kaplar ile ambalajlar ve döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılacaktır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hükümler uygulanır.
  • Trampa iki ayrı teslim gibi görülür. Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat iş ve işlemlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimleri, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyerlerinin teslimi yapılmış sayılır. 

Kaynak: Resmi Gazete

2 YORUMLAR

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz