Şemsiye fon türleri

Şemsiye Fon Nedir

Katılma paylarını tek bir içtüzük kapsamında ihraç eden tüm fonları kapsayan yatırım fonuna şemsiye fon denir. Şemsiye fon, Tebliğde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir faaliyetle bulunamaz.

Şemsiye Fon Türleri

Şemsiye fon türleri, sermaye piyasası mevzuatında aşağıdaki gibi ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  • Borçlanma araçları şemsiye fonu
  • Hisse senedi şemsiye fonu
  • Madenler şemsiye fonu
  • Fon sepeti şemsiye fonu
  • Para piyasası şemsiye fonu
  • Katılım şemsiye fonu
  • Değişken şemsiye fon
  • Serbest şemsiye fon
  • Garantili şemsiye fon
  • Koruma amaçlı şemsiye fonu

Kaynak: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ