Şüpheli işlem bildirimi nedir

Şüpheli işlem bildirimi nedir

Şüpheli işlem bildirimi nedir ve şüpheli işlem bildirimleri nasıl yapılmaktadır. Şüpheli işlem bildirimleri, işlemin çeşidine göre Mali Suçları Araştırma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Şüpheli İşlem Bildirimi

Borsada şüpheli işlemle karşılaşanlar, yatırım kuruluşları ve ilgili kişiler karşılaştıkları şüpheli işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri toplayarak, Yönetmelik ekinde bulunan 1 No.lu formu doldurarak, asgari bilgileri içeren bir yazıyla Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilciliğinin adresine Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesine hitaben bildirimde bulunurlar. Şüpheli işlem durumunda, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları oluşabilir.

Vergiyle İlgili Şüpheli İşlem Bildirimleri

Vergiyle ilgili şüpheli işlem bildirimleri, Gelir İdaresi Başkanlığı VİMER veya Hazine veya Maliye Bakanlığına ya da CİMER’e veyahut Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır.

Parayla İlgili Şüpheli İşlem Bildirimleri

Parayla ilgili şüpheli işlem bildirimi, MASAK veya Hazine veya Maliye Bakanlığı ya da CİMER’e yapılır.