Damping nedir

Damping nedir

Herhangi bir mal veya eşyanın, Türkiye’ye ihraç fiyatının aynı veya benzer malların normal değerinin altında olması durumuna damping denir. Damping olması halinde genelde şikayet üzerine damping soruşturması açılır.

Damping önlemleri

Damping olayının tespit edilmesi halinde, dampinge karşılık olmak üzere damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar vergi alınır. Damping durumunda geçici ve kesin önlemler ve teminat alınabilir.