Dürüst resim ilkesi

Dürüst resim ilkesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, anonim şirketlerin finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre şirketlerin malvarlıklarını, öz kaynakları ile faaliyet sonuçlarını, mevcut borçlarını ve yükümlülüklerini tam, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir şekilde, işletmenin ihtiyaçlarına ve niteliğine uygun bir şekilde, şeffaflığa riayet ederek güvenilir şekilde, işletmenin gerçeklerini dürüstlük ilkesine riayet ederek, aynen ve aslına sadık kalmak suretiyle yansıtacak şekilde çıkarılmasına dürüst resim ilkesi denir.

Muhasebe ilişkisi

Dürüst rejim ilkesi, Türk Ticaret Kanununda bulunan bir terim olmakla beraber, muhasebe standartlarından olan sosyal sorumluluk kavramı, tutarlılık kavramı, ihtiyatlılık kavramı ve kişilik kavramlarıyla doğrudan ilişkili sayılabilir.

TFRS ve TMS İlişkisi

Dürüst resim tanımının içeriği ile TMS ve TFRS’de bulunan anlaşılabilirlik ve karşılaştırılabilirlik kavramlarıyla ilişkilidir.