Util nedir

Faydanın ölçülmesi

Faydanın ölçülmesi teorik olarak mümkün olsa da gerçekte faydayı ölçmek mümkün olmayabilir. Çünkü fayda kişiye, yere ve zamana göre değişkenlik gösteren bir kavramdır.

Util nedir

İktisatta fayda kavramı, teorisyenlere göre ölçülebilen ve ölçülemeyen fayda olarak ikiye ayrılmaktadır. Ölçülen fayda util diye adlandırılan kavramla ölçülür. Util faydayı ölçen birim olarak bilinir.