Nitelikli yatırımcı nedir

Nitelikli yatırımcı profesyonel yatırımcı farkı

Nitelikli yatırımcı nedir ve nasıl tanımlanır. Nitelikli yatırımcı ile profesyonel yatırımcı farklı kavramlar olup, birbirinden farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Lider sermayedar ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Nitelikli yatırımcı nedir

Emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, yerli ve yabancı yatırım fonları, bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, vakıflar, emekli ve yardım sandıkları, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. Maddesine göre kurulan kamuya yararlı dernekler, sandıklar ile özellikleri itibariyle bu kurum ve kuruluşlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen yatırımcılar ile varlık teminatlı menkul kıymetlerin satış tarihleri itibariyle minimum 1 milyon lira tutarında Türk veyahut yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilere nitelikli yatırımcı denir.