Kamu ihale kanunu mücbir sebepler

4735 sayılı Kamu İhale Sözlesmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinde mücbir sebep sayılan haller, aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Mücbir sebep için aranan şartlar

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından aşağıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada olması gerekmektedir;

  • Mücbir sebebin yükleniciden kaynaklanan bir  kusurdan ileri gelmemiş olması,
  • Mücbir sebebin, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
  • Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
  • Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Kamu ihale kanunu mücbir sebepler

Kamu ihale kanunu mücbir sebepler nelerdir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde mücbir sebep sayılan haller, aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

  • Doğal afetler.
  • Kanuni grev.
  • Genel salgın hastalık.
  • Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
  • Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Kamu ihalelerinde kur artışları mücbir sebep sayılır mı?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde kur artışları veya ani kur artışları mücbir sebep olarak sayılmamıştır. Ancak, mezkur maddenin (e) bendinde gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek hallerinde mücbir sebep olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idare, ani kur artışlarını da mücbir sebep olarak kabul edebilecektir.

Kamu İhale Kurumu, bugüne kadar yapılan başvurularda ani kur artışlarını mücbir sebep olarak kabul etmemiştir. Dolayısıyla, ani kur artışları sonucu ortaya çıkan durum taahhüdün yerine getirilmesini zor duruma sokuyorsa Kamu İhale Kurumu’na başvurulabilecektir.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz