İşe başlama belgeleri nelerdir

Gerçek kişiler, işe başlama için bağlı oldukları vergi dairesine başvurduklarında vergi daireleri kendilerinden asgari olarak aşağıdaki  belgeleri isteyecektir.

Serbest meslek işe başlama belgeleri

İşe başlama belgeleri nelerdir ve işe başlamada hangi belgeler istenir. Serbest meslek sahiplerinden ayrıca diploma veya baro ruhsatnamesi veyahut ilgili odaya kayıtlı olduklarına dair belgeler veyahut bağlı olunan odadan alınan ruhsatnameler istenebilir. İşe başlamayı bildirme ve vergi mükellefiyetinin açılması ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İşe başlama belgeleri nelerdir

Gerçek kişiler, işe başlama için bağlı oldukları vergi dairesine başvurduklarında vergi daireleri kendilerinden asgari olarak aşağıdaki  belgeleri isteyecektir:

  • Nüfus Cüzdanının Aslı. Nüfus cüzdanı dışındaki belgeler genellikle kabul edilmez; çünkü nüfus cüzdanı dışındaki belgelerin gerçek olup olmadığını kontrol edebilecek sistem vergi dairelerinde yoktur.
  • İşe Başlama Bildirimi (Gelir İdaresinin sitesinden veya vergi dairesi sicil servislerinden temin edilebilir)
  • Kira Sözleşmesi. Eğer ticaret yapılacak adres/mülk mükellefinse kira sözleşmesi gerekmeyecek ancak, basit usulde mükellefiyet talep eden mükelleflerden emsal kira bedelini gösteren belge istenecektir.