Başlangıç sermayesi nedir

Başlangıç ve kayıtlı sermaye

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından, başlangıç sermaye ve kayıtlı sermaye kavramları birbirinden farklılık göstermektedir. Başlangıç sermayesi, şirketlerin sahip olmaları zorunlu bulunan asgari orandaki çıkarılmış sermaye tutarını, çıkarılmış sermaye ise kayıtlı sermaye sistemine tabi olan anonim ortaklıkların satış işlemleri yapılmış payları toplamını gösterir.

Başlangıç sermayesi nedir

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa göre, kayıtlı sermaye sistemine dahil olan anonim ortaklıkların, sahip olmaları zorunlu bulunan asgari orandaki çıkarılmış sermaye miktarlarına başlangıç sermayesi denir.