Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranı 

Elektrik ve/veya havagazı tüketim vergisinin oranı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedeli üzerinden % 5 oranında alınmaktadır. 

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre mücavir alan ile belediye sınırları içinde bulunan kişi ve kurumlardan elektrik ile havagazı tüketimleri üzerinden alınan vergiye elektrik ve havagazı tüketim vergisi denir.

Elektrik ile havagazı tüketim vergisi belediye hizmetlerinin getirilmediği mücavir alan ile belediye sınırları dışında tüketilirse vergiye tabi olmaz. Elektrik ve/veya havagazı tüketim vergisi genel bütçe geliri olmadığı için yerel yerinden yönetim kuruluşu olan belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilerek gelir yazılmaktadır. Elektrik ve/veya havagazı tüketim vergisi hesaplamasında, ilgili verginin matrahı üzerine hiçbir ad altında vergi, fon ya da pay dâhil edilemez.

Elektrik ile havagazı tüketim vergisi beyannamesi nereye verilir

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi ilgili belediye tarafından tarh edildiği için taşınmazın bulunduğu yer belediyesine verilir.

Elektrik ile havagazı tüketim vergisinin mükellefi

Elektrik ve/veya havagazı tüketim vergisinin mükellefi, elektrik ve havagazını tüketen kişi ve kurumlardır. Yangın sigorta vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.