Hak edişlerin muhasebe kaydı

Hak-ediş geliri, muhasebe olarak 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak-ediş Bedelleri Hesabına kayıt edilir. Hak-ediş hesabına kayıt edilen tutarlar gelir hesaplarına aktarılmaz; bilanço hesapları üzerinden sonraki yıllara aktarılır. 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak-ediş Bedelleri Hesabına kayıt edilen tutarlar işin bitiminde 600-Yurtici Satışalar hesabına kayıt edilir.

Hak-ediş ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalar vergi mevzuatı açısından geçerli olup, TFRS/TMS açısından daha farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Öte yandan, Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre hak-ediş ile ilgili hasılatlar vergi mevzuatından daha farklı şekilde kaydedilmektedir.

Hak ediş kelimesinin doğru yazılışı “hak-ediş” şeklinde olup “hak-ediş” şeklinde yazılması yanlıştır.

Hak ediş nedir

Yıllara sâri inşaat ve onarım islerinde yapılan sözleşmeye ve taahhüde karşılık gelmek üzere yapılan işlerin karşılığında, yapılan işlerin bir bölümüne veya dönemine karşılık yüklenici firmaya ödenen bedellere hak-ediş denir.