Kanaat verici vesika nedir

Kanaat verici vesikaların ne olduğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 322. Maddesinde tanımlanan değersiz alacak kavramı acısından son derece önemlidir.

Kanaat verici vesikalar

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği muktezaya göre aşağıda sayılanlar kanaat verici vesika olarak değerlendirilmektedir:

  • Borçlunun kazandığı mahkeme ilamı
  • Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçme beyanı
  • Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması
  • Borçlunun malvarlığı bırakmadan ölmesi
  • Gaiplik kararı
  • Mirası ret kararı
  • Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması
  • Ticaret mahkemesinde verilen iflas kararı ile belgeler
  • Borçlunun adresinin belirlenememesi nedeniyle icra takibinin kaldırılması ve süresinde yenileme yapılmaması.

Kanaat verici vesika nedir

Kanaat verici vesika nedir ve hangi durumlarda bir belge kanaat verici vesika olarak değerlendirilir. Kanaat verici vesikaların ne olduğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 322. Maddesinde tanımlanan değersiz alacak kavramı acısından son derece önemlidir. Aciz vesikaları, kanaat verici vesika sayılmamaktadır. 284 No.lu VUK tebliğine göre borçlu ile alacaklının her türlü muvazaadan yoksun olarak anlaşmaları ve söz konusu anlaşmayı noterlerde yapmaları koşulu ile bu belgeler kanaat veriyi vesika olarak kabul edilir.

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz