Ecrimisil hesaplama

Ecrimisil nedir ve ecrimisil nasıl hesaplanır. Ecrimisil genellikle kamu arazilerinin herhangi bir tahsis ve izin belgesi olmaksızın işgal edilmesiyle, bu durumun kamu kurumları tarafından sonradan tespit edilmesi durumunda işgalciye çıkarılan geriye dönük tazminat niteliğinde tutardır.

Ecrimisil alacakları, özel araziler için geçerli bir kavram olmayıp genelde kamu arazileri için kullanılan bir kavramdır. Özel arazilerin işgali veya bunlara haksız tecavüz durumunda, arazisi işgal edilenler, taşınmazın bulunduğu yer mülki amirinden işgalin sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu şekilde sonuç alınamazsa umumi hukuk kaidelerine göre mahkemeye başvurulabilir.

Ecrimisilin nasıl hesaplanacağı, işgal edilen arazinin yüz ölçümü ve arazinin diğer niteliklerine göre ilgili kurumlarca yapılır. Damga vergisi ile ilgili hesaplamaya buradan ulaşılabilir.

Damga vergisi hesaplama

Ecrimisil nedir

Bir arsa, arazi veya genel olarak gayrimenkulün sahibinin izni olmadan hukuki işgalci durumda bulunan fuzuli şagil (işgalci) tarafından izinsiz kullanılması ve/veya işgal edilmesi durumunda, işgalcilerden tazminat niteliğinde sonradan geriye dönük tahakkuk ve tahsil edilen bedellere ecrimisil denir.

Ecrimisil ödemesi

Ecrimisil ödemesi, işgal edilen taşınmazın bağlı bulunduğu kurum adına tahakkuk ettirilen bedelin ilgili mal müdürlükleri veya vergi dairelerine yapılır.

Ecrimisil ihbarnamesi

Ecrimisil ihbarnamesi, araziyi herhangi bir tahsis ve izin süreci almadan işgal eden kişiye hesaplanan ecrimisil tutarının bildirilmesine yarayan ihbarnamedir.