Serbest meslek erbabı yenileme fonu

Yenileme fonu ayrılabilecek durumlar, Vergi Usul Kanunu'nun 328 ve 329'uncu maddelerinde ayrıntılı olarak açıklanmış olup,  yenileme fonu ancak bu maddelerde belirlenen özel durumlar ile diğer alt mevzuatta belirlenmiş olan özel şartlarda mümkün olur.

Yenileme fonu ayırma

Serbest meslek erbaplarının yenileme fonu ayırabilme durumuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Serbest meslek erbabı yenileme fonu

Serbest meslek erbaplarının yenileme fonu ayırabileceğine dair özelgeler mevcuttur. (bu özelgeler daha sonra başka bir özelgeyle düzeltilmiştir) Ancak, serbest meslek erbaplarının yenileme fonu ayırabilmeleri teknik olarak mümkün bulunmamaktadır. Çünkü, yenileme fonu ayırabilmek için teknik olarak, bilanço usulüne göre defter tutmak gereklidir.