Bakanların sorumluluğu nedir

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu tutulmuşlardır.

Bakanların sorumluluğu

Bakanların sorumluluğu nedir, bakanlar nelerden sorumlu tutulur. Öncelikle bakanların hukuki sorumlulukları, mali sorumlulukları ve cezai sorumlulukları birbirinden farklı kavramlardır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu tutulmuşlardır.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bulunan bakanlar, kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ile hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulmuşlardır. Bakanlar, kamu idarelerinin hedefleri, amaçları, varlıkları, stratejileri, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır.

Yukarıda anlatılan mali sorumluluk olup siyasi sorumluluk bu kapsamda değildir.