Demirbaş eşyanın değerlemesi

Bunların maliyet bedeline giren giderler

Bunların maliyet bedeline giren giderler satın alma bedelinden başka komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar ve imal giderleri satın alma bedeli yerine geçmektedir.

Demirbaş eşyanın değerlemesi

İşletmelerin aktifinde bulunan alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşyalar maliyet bedeli ile değerlenir.