İkmalen vergi tarhı nedir

Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir. 

Tarh çeşitleri

İkmalen vergi tarhı nedir ve ikmalen vergi tarhı hangi şartlarda yapılır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda beyana dayanan tarh, ikmal tarhiyatı, re’sen tarh ve idarece tarh gibi tarh çeşitleri vardır. 

İkmalen vergi tarhı nedir

Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah ve/veya matrah farkları üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi işlemine ikmalen tarh denir. Özel kanunlarda ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.