Değerleme ölçüleri

Değerleme ölçütleri 

Değerleme birimleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 261’inci maddesinde belirtilmiştir. Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, değerleme ölçütlerinden biri ile yapılır. Bunların yanında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun geçici 4. maddesinde alış emsal bedeli de değerleme ölçütü olarak hüküm altına alınmıştır.

Değerleme ölçüleri 

Değerleme aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılabilir:

  • Maliyet bedeli,
  • Borsa rayici,
  • Tasarruf değeri,
  • Mukayyet değer,
  • İtibari değer,
  • Vergi değeri,
  • Rayiç bedel,
  • Emsal bedeli ve ücreti.