Zorunlu pay alım teklifi

Pay alım teklifi

Halka açık şirketlerde yönetimin kontrolünü sağlayan pay veya oy haklarının elde edilmesi durumunda, bu payların ya da oy haklarının elde edildiğinin kamuoyuna açıklandığı tarihte ilgili şirkette pay sahibi olan diğer bütün ortakların paylarını almak üzere teklif yapılmasına pay alım teklif zorunluluğu veya zorunlu pay alım teklifi denir.

Zorunlu pay alım teklifi

Pay alım teklifi zorunluluğu olarak da bilinen zorunlu pay alım teklifleri, borsada halka açık şirketler için öngörülen bir durumdur. Halka açık şirketlerde, gönüllü ya da önemli nitelikteki işlemler sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yapılması ve buna ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Pay alım teklifi ile ortaklıktan çıkarma hakkı farklı esaslara bağlanmıştır.

Pay alım teklifinin yasaklanması

Pay alım tekliflerinin SPK tarafından yasaklandığı durumlarda, yasaklanan teklife dayanılarak yapılan işlemler veya yapılan pay alım teklifleri geçersiz sayılır.