Zirai işletme nedir

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 52'inci maddesindeki yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme denir. Zirai işletmenin tanımı vergi hukuku açısında geçerli olup, ticari işletme hukuku açısından geçerli değildir.

Zirai işletme ile ticari işletmenin farkı

Zira işletme gelir unsurlarından zirai kazançlar unsuruna göre, ticari faaliyet ise gelir unsurlarından ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Bu nedenle, her iki durumun vergilendirilmesi vergi hukuku açısından farklı şartlara bağlanmıştır. Zirai işletmelerde üretilen ürünlere mahsul denir.

Zirai işletme nedir

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 52’inci maddesinde sayılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme denir.  Zirai işletmenin tanımı vergi hukuku açısında geçerli olup, ticari işletme hukuku açısından geçerli değildir. Bu nedenle, zirai işletmenin oluşması ve sonrasında vergilendirme için GVK’nın vergilendirme hükümlerine göre karar vermek gerekir.